Automatyka

automatyka

W zakresie automatyki przemysłowej realizujemy kompleksowe usługi:

 • wykonawstwa prac uruchomieniowych (automatyka przemysłowa), w tym okablowania,
  instalacji urządzeń / aparatury oraz konfiguracji szerokorozumianego oprogramowania
  sterowniczego, obejmującego sterowniki PLC, falowniki, napędy, sygnalizację, bariery
  i zabezpieczenia itp.;
 • koordynacji i nadzoru nad realizacją prac montażowo-rozruchowo-programistycznych na
  obiekcie;
 • tworzenia / modyfikacji oprogramowania sterowniczego dla pojedynczych maszyn a także linii
  produkcyjnych, opartego w głównej mierze na rodzinie sterowników SIMATIC marki Siemens.
  Jako elementy wykonawcze systemu wykorzystujemy komponenty i urządzenia
  renomowanych producentów;
 • projektowania / modyfikacji systemu wizualizacji SCADA a także interfejsów HMI na panelach
  operatorskich, pozwalających obsłudze na obserwację i kontrolę przebiegu procesów;
 • komunikacji w systemach ERP/MRP i urządzeniach pracujących w różnych standardach sieci
  przemysłowych m.in. ProfiBus, ProfiNet, AS-I, Ethernet, Modbus;
 • doboru oraz projektowania optymalnych algorytmów regulacji i sterowania;
 • szkolenia personelu, wsparcia i asysty rozruchowej wraz serwisem powdrożeniowym.