Elektryka

elektryka

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem robót elektrycznych. .

W zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznej realizujemy min.:

 • montaż rozdzielni elektrycznych
 • instalacja zasilania podstawowego
 • instalacja odgromowa i uzmiemiająca
 • montaż tras kablowych
 • instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego
 • układanie kabli oraz rur ziemnych
 • isntalacje siły
 • instalacje alarmowe oraz monitoring obiektu (SSWiN, CCTV)
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje video-domofonowe i telefoniczne
 • instalacje teleinformatyczne
 • koordynacja i nadzór prac na obiekcie
 • wykonywanie pomoarów kontrolnych i odbiorczych
 • tworzenie dokumentacji powykonawczej

 

W zakresie projektowania elektrycznego profesjonalnie zrealizujemy m. in.:

 • projekty podstawowe, dokumentacje wykonawcze i powykonawcze oraz udział w rozruchach,
 • projekty stacji transformatorowo-rozdzielczych wbudowanych i wolnostojących w wykonaniu napowietrznym oraz w technologii GIS,
 • projekty rozdzielni sieciowych, zlokalizowanych na terenie EC/EL, obwody pierwotne i wtórne,
 • projekty linii kablowych SN i nn, oświetlenia wnętrzowego, zewnętrznego oraz terenów otwartych: placów, parkingów i dróg,
 • projekty instalacji teletechnicznych, niskoprądowych: sygnalizacji alarmu pożaru SAP, systemy sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji w czasie pożaru, sterowania oddyminamiem SO, sterowanie urządzeniami gaśniczymi SUG, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, monitoringu, telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu, siec telefoniczna i teleinformatyczna,
 • przygotowanie kompletnej dok. AKPiA (wykazy urządzeń, datasheety, schematy podłączeń (szafy, panele, skrzynki złączne), schematy obwodowe, listy i trasy kablowe, schematy hook-up),
 • przygotowanie dokumentacji EX,
 • udział w inspekcjach odbiorowych FAT,
 • koordynację prac i dokumentacji dostawców / poddostawców,
 • nadzór obiektowy nad dokumentacją i instalacją