Elektryka

elektryka

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji oraz projektów gotowych do wdrożenia w Państwa firmie. W przygotowaniu projektu uwzględniamy zarówno założenia zarządu Państwa firmy, jak i możliwości techniczne oraz finansowe.

W zakresie projektowania elektrycznego profesjonalnie zrealizujemy m. in.:

  • projekty podstawowe, dokumentacje wykonawcze i powykonawcze oraz udział w rozruchach,
  • projekty stacji transformatorowo-rozdzielczych wbudowanych i wolnostojących w wykonaniu napowietrznym oraz w technologii GIS,
  • projekty rozdzielni sieciowych, zlokalizowanych na terenie EC/EL, obwody pierwotne i wtórne,
  • projekty linii kablowych SN i nn, oświetlenia wnętrzowego, zewnętrznego oraz terenów otwartych: placów, parkingów i dróg,
  • projekty instalacji teletechnicznych, niskoprądowych: sygnalizacji alarmu pożaru SAP, systemy sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji w czasie pożaru, sterowania oddyminamiem SO, sterowanie urządzeniami gaśniczymi SUG, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, monitoringu, telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu, siec telefoniczna i teleinformatyczna,
  • przygotowanie kompletnej dok. AKPiA (wykazy urządzeń, datasheety, schematy podłączeń (szafy, panele, skrzynki złączne), schematy obwodowe, listy i trasy kablowe, schematy hook-up),
  • przygotowanie dokumentacji EX,
  • udział w inspekcjach odbiorowych FAT,
  • koordynację prac i dokumentacji dostawców / poddostawców,
  • nadzór obiektowy nad dokumentacją i instalacją.